Användning av PR2

by Marie
(Örebro)

Hej Barbro, Jag har provat PR2 två-tre ggr sen jag var på din föreläsning 18 november. Jag har använt den när jag ska sova då jag har märkt att jag har haft svårt för att somna. Jag har då masserat och tänkt på de saker som snurrar runt i huvudet och visualiserat att jag stängt dörren om just de olika tankarna eller områden som tankarna har berört. Det har fungerat! Jag har somnat bara några minuter efteråt. Normalt hade jag legat minst 1 h och vridit mig i sängen innan jag fallit i en lätt sömn som lätt kan störas.

Tack!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Inbjudan PR2.
Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.com