Affirmationer positiva påståenden

Affirmationer är positiva påståenden som du ännu inte omfattar. Du VILL tycka, tänka, känna som meningen säger, men du är inte där ännu.

Det är en kraftfull teknik som du kan prova när du arbetar med din egen utveckling. Jag kommer att lägga in tekniken på sidorna som passar utifrån innehållet.

Men du kan också testa "Creative Questions / Kreativa frågor" som påminner om affirmationer men är fräscht annorlunda.

Tanken skapar

Båda metoderna bygger på ett antagande: att vi människor skapar världen runt oss genom tankar, känslor och föreställningar. "Du är vad du tänker". Våra tankar, känslor och föreställningar kombinerade med lagen om attraktion (lika dras till lika) gör oss till kraftfulla skapare i våra egna liv.

Affirmationerna som du väljer att arbeta med hjälper dig att nå dina mål om du samtidigt förväntar dig att du faktiskt kommer att få det du önskar dig. Tvivel gör tyvärr att du skjuter resultatet framför dig utan att nå det.

Lägger du dessutom till "knackningar" med TFT, tankefältsterapi, kommer du att lättar få in de positiva tankarna i dig så de blir självklara. Låt mig få lära dig hur du gör... 

Kontakt och prata om hur du lär dig teknikerna, individuellt eller på någon av mina exklusiva kurser med få deltagare.

Affirmationer

Texten nedan kommer från min och Nina Vestlunds bok "Nya bränn inte ut dig" (1997 Forums bokförlag) (Jag Barbro har petat lite i texten för att anpassa den till vem jag är i dag :) )

"Vi två använder själva affirmationer (på lite olika sätt) för att ta steg mot ett bättre liv. Du kan välja att enbart arbeta med de positiva påståendena eller kombinera dem med visualiseringar. Det ger bra resultat.

Exempel:

RÄCKA TILL, GLÄDJE, TYCKA OM MIG

• Det räcker att jag gör så gott jag kan. Mer kan ingen begära.
• Jag räcker till!.
• Jag låter glädjen fatta mina beslut
• Andra tycker om mig som jag är - nu! Jag gör det också...

Repetera meningarna om du vill. Om du inte känner till tekniken sedan förr kan det vara värt att prova, för det är ett lätt och roligt sätt att arbeta med sig själv på. (De flesta nya tekniker känns knöliga i början. Lek och prova dig fram.)

 En affirmation är:

• ett positivt påstående. Den visar en riktning du vill gå i eller ett mål du vill sätta upp för dig.
positiv och enkel. (Tala om vad du vill nå. Inte ”Jag ska inte bränna ut mig” utan ”Jag lever ett bra liv både på arbetet och hemma”.)
• ett ganska kort påstående.
formulerad i nutid. Som om du vore där. Det ger mer effekt än att tänka sig något som ska ske om tre månader. Jag ÄR, HAR...
personlig. Du kan ha ditt namn med om du vill.

Fler exempel:

• Jag Barbro lyssnar till och följer min inre röst.
• Mina behov är lika viktiga som alla andras.
• Jag kan skapa Det Bästa Liv jag kan föreställa mig.

Våga utmana dig och ta i

Du kommer nog inte att genast känna dig hemma med
det positiva påståendet. Den ska vara något du vill nå och efter några gånger kommer den att kännas bättre.

Affirmationer flicka på händer

Du hittar din personliga affirmation du ska arbeta med nu genom att läsa våra olika förslag på meningar och fundera på om någon av dem känns bra eller intressanta.

  • Känns det ovant?
  • Väcker den starka känslor och reaktioner i kroppen: ”Det där kan jag aldrig nå.”
  • Har du gått bortom där du är idag? Breddat dina möjligheter?

Vill du trots det nå målet som affirmationen handlar om?

Då kan det vara något att arbeta vidare med. Formulera om meningen tills den känns som din egen. Eller hitta på en helt egen.

Känns det helt rätt redan från början kan du arbeta med den ett tag för att förstärka din känsla och nå målet.

Eller strunta i den och konstatera att du har klarat av det steget i din utveckling.

Så här fungerar affirmationer

Så här fungerar tekniken: När du vill förändra något i ditt liv behöver du lyssna inåt.

Du har gamla ”bortglömda” tankar och känslor som påverkar dig idag. Där surrar föreställningarna om vad som är möjligt och inte möjligt: ”Jag får inte”, ”Jag kan inte”, ”Jag borde”, ”Jag måste”. Med största sannolikhet är du rätt omedveten om att du tänker det här ofta.

Där finns också negativa tankar och föreställningar om oss själva: ”Jag duger inte”, ”Ingen tycker om mig”, ”Jag är ful/ointelligent/lat”.

Men enligt LOA; lagen om attraktion - påverkar de här bortlgömda, dolda tankarna och föreställningarna de resultat du får i vardagen
- vare sig du vill eller inte.

När du sätter upp ett mål, tex att du vill bli bättre på att ta hand om dina egna behov, och använder affirmationen ”Mina behov är lika viktiga som alla andras”, då sätter det igång en process i dig.

Affirmationen/målet blir som en ledstjärna för dig, men samtidigt lyfts alla dina djupt liggande hindrande föreställningar upp till ytan. Ta emot protesterna och invändningarna som kommer, titta på dem – då tappar de lättare sin kraft och försvinner.

Du kan också lösa upp dem på andra sätt. TFT (TankeFältsTerapi/Tekniker), Bachs blomsterdroppar, Rosenterapi, eller vad du väljer.

Till topppen

Våra tidigaste upplevelser

Affirmationer barn fötter

Förr eller senare möter du inom dig det lilla barn du en gång var och som bär på dina tidiga föreställningar om dig själv och hur livet är.

Det lilla barn som tex inte vågade bli argt eftersom det då bestraffades. Ta det lilla barnets känslor till dig! Ta upp det i knät. Förakta det inte. Oavsett vad det känner.

Först när du möter barnet inom dig - dig själv - med kärlek - kommer det här inre hindret att släppa. (Vi två som skriver det här vet, för vi har länge använt tekniken. Vi vet att vi ska försöka locka fram det lilla barnet/tidigare erfarenheter när vi inte mår bra, för då försöker det inre säga oss något viktigt.)


Det är aldrig för sent
att ha en lycklig barndom

Jean Houston

Som en eka fastsatt i ett ankare

Affirmationen eller målet ligger och guppar på vattenytan (ditt medvetna) men hålls kvar på samma plats med hjälp av ankaret (det inre hindret) som är fast förankrat i sjöbottnen.

Affirmationer ankare boj

Vi kan ro oss fördärvade (säga den positiva meningen och ha målet klart för oss) men kommer ingen vart – så länge vi inte halar upp ankaret.

Så är det också med personliga förändringar. Vi kan tänka positivt och önska oss olika saker utan att något händer. Först när vi vänder oss inåt och med tålamod och kärlek tar itu med de dolda (oftast gamla) hindren utvecklas vi.

Utan att älta, eller fixera oss vid det. Bara konstatera, göra något åt det och gå vidare. Låt inte inre hinder bli en del av din självbild!

Så här kan du arbeta

Koncentrera dig på en eller några meningar/mål åt gången. Håll på några veckor tills du märker en förändring. Fler exempel finns längst ner på sidan.

Tre större mål brukar vara lagom. Fokusera på dem tills du får resultat. Gå sedan över till nästa.

Du kan arbeta med en affirmation genom att tänka den eller säga den högt då och då under dagen och känna vilka känslor den väcker.  En bra tid är på morgonen medan du fortfarande är avslappnad och på kvällen just innan du ska somna. Ditt inre kan då fortsätta bearbeta känslorna medan du sover.

Är du riktigt modig ställer du dig framför spegeln och säger meningen övertygande medan du ser dig i ögonen. (Överkurs men prova. Ler.)

Ett av de mest effektiva sätten att arbeta med tekniken är att skriva ner meningarna. Då tar du in dem genom fler sinnen: syn, känsel och hörsel (om du samtidigt säger dem högt).

Affirmationer pennor

Jag, Barbro har ett litet mål- och affirmationsblock som jag ritar och målar i med fina färgpennor. Jag funderar på och repeterar mina målbilder innan innan ska somna. Jag har också stora, textade och ritade bilder med positiva meningar lite överallt hemma och på kontoret. Eller skriver ut via datorn...

Lägg in känsla när du säger affirmationerna högt och arbeta på att känna att meningen är sann. Att du verkligen har nått målet redan. Först då händer det intressanta saker. Då fungerar LOA, Lagen Om Attraktion. (Lika dras till lika dvs du attraherar målet du vill nå. ) 

Eller sjung de positiva meningarna. Eller spela in dig själv och lyssna på när du kör bil.


Till topppen


Affirmationer och attraktionslagen steg 3

Det finns fem steg du har nytta av att känna till så du kan få attraktionslagen att svara på din vibration. Steg nr 3 handlar om att ta emot det du har önskat. 

Det är här affirmationer kommer in. När du VET att det du önskat kommer (steg 2) och att livet, universum, din inre varelse kommer att leverera din önskan är ditt jobb att TA EMOT i visshet. Visshet att du kommer att få det önskade. 

Arbetar du då med en affirmation kommer du närmare att ha den matchande vibrationen - "pinkoden" - som gör att det du önskar också kommer fysiskt till dig. 

Mer om attraktionslagen.


Affirmationer mer avancerat, klicka här för mer