Affirmationer mer avancerad

Affirmationer mer avancerad övning.

Du kan också bli medveten om och fånga upp dina inre hinder och ta hand om dem genom att skriva affirmationerna på vänstra sidan av ett papper. Dra sedan ett lodrätt streck och skriv ner alla invändningar och tveksamheter på högra sidan. Exempel:

Mina känslor är lika viktiga som...
Mina känslor är lika viktiga...
Mina känslor är lika viktiga som alla andras...
Mina känslor är lika viktiga....

Ha, aldrig! .
Jag får inte verka egoistisk...
Men jag måste ju tänka på X...
Det skulle vara skönt men...

Acceptera de invändningar som kommer upp även om de känns pinsamma eller oväntade. Acceptera till 100% en kort stund med avsikten att släppa. "Så här är det", men nu har jag bestämt mig för att gå vidare... Om du accepterar och möter hela dig med kärlek kan du flytta på ankaret och ro båten dit du vill.

När nejen, invändningarna, så småningom är genomarbetade fungerar affirmationen lättare som en riktning och ett mål för dig. Fortsätt upprepa och se din positiva mening ytterligare en tid tills hela du omfattas av den.

Läs meningarna nedan och se om några kan inspierar till att
göra egna positiva mål du vill nå.

AFFIRMATIONER

• Jag har tid att arbeta med mina affirmationer.
• Affirmationer hjälper mig att nå mina mål.

FANTASI OCH VISUALSERINGSTEKNIKER

• Jag har tid att arbeta med mina mål som visualiseringar.
• Med min fantasi ser jag bortom där jag är idag och skapar det.
• Det är lätt för mig att arbeta med visualiseringar, mental träning.


MEDITATION, AVSLAPPNING, VILA

• Jag har tid för meditation/avslappning/njutning.
• Meditation/avslappning ger mig lugn och energi.
Meditation/vila är en naturlig del av mitt liv.

TID FÖR MIG, PAUSER, HA  ROLIGT

• Jag prioriterar självklart och lugnt tid för mig själv.
• Jag tar pauser under arbetesdagen.
• Jag gör det som är roligt och får mig att tindra.
• Mitt arbete är lätt och roligt.

BELÖNING, UPPSKATTNING

• Jag uppskattar mig och andra varje dag.
• Jag tar emot när jag blir belönad och uppskattad.
• Jag gläds åt mina framsteg och de är många...
• Jag sätter upp rimliga delmål.

PLANERA TID, SÄGA NEJ

• Jag tar mig tid att planera. (Det viktigaste du kan göra faktiskt...)
• Jag har alltid gott om tid.
• Jag ber om hjälp och jag tar emot den.
• Jag vågar välja bort och kan säga nej. 


Det finns också energitekniker där du berör vissa delar av kroppen samditigt som du säger den positiva meningen du vill omfatta - och hjärnan tar den till sig lättare. Sådana tekniker lär jag te.x ut på kursen "Passion, pengar och kreativa företag/mål". Om vårt psykologiska förhållande till pengar.


Härifrån sidan affirmationer kan du gå vidare och lära dig om en annan bra teknik: Creative Questions / Kreativa frågor.
Creative Questions är jag nog ensam om att lära ut i Sverige. Så ta chansen att testa den och se vilken teknik som passar DIG bäst.

Jag använder båda beroende på vad jag vill uppnå.

Lycka till!
Barbro Sol Bronsberg

Tillbaka till huvudsidan om affirmationer

Nyhetsbrev "Det liv du vill leva!"
anmälan formuläret nedanför:

Innehåll och inriktning:

  • Personlig utveckling med helhetssyn på människan.
  • TFT,tankefältstekniker, affirmationer och andra självhjälpstekniker.
  • Nå dina mål med tankens och känslans kraft, lagen om attraktion
  • Hälsa, stresshantering.
  • Indigo- och kristallbarn & den nya tidens världsbild vi redan lever i
  • Mina CD, kurser och föreläsningar.
  • Fylla på glädje och livsenergi.(Viktigt!)
  • Och annat...