Personlig utveckling Barbro Bronsberg Nina Vestlund

Boken finns numera bara att köpa som MP3 fil - och några exemplar som Barbro har. Kontakta mig, Barbro Bronsberg, om du är intresserad. Klicka här så kan du kontakta mig.
Livet är utveckling

Livet är utveckling. Du är i ständig utveckling vare sig du tänker på det eller inte. Vare sig du vill eller inte. Ibland behöver du mer medvetet fundera över vad som har bidragit till din stress eller utbrändhet som har med dig som person att göra.

Vad kommer jag - om ett år från idag att önska
att jag hade gjort NU?


Personlig utveckling Barbro Bronsberg och Nina Vestlund

Personlig utveckling. Barbro Bronsberg och Nina Vestlund. Utdrag ur boken "Bränn inte ut dig" kap 12.

Personlig utveckling av Barbro Bronsberg och Nina Vestlund. Vi vill genast säga att vi är övertygade om att du sedan länge arbetar med din personliga utveckling. På ditt sätt. Livet självt innebär ständig utveckling. Du behöver inte gå på speciella kurser eller ens läsa vår bok för att utvecklas som person. Det räcker med att du vaket vågar möta det som livet självt erbjuder.

Hela den här boken handlar egentligen om personlig utveckling. Bara genom att börja läsa den har du med största sannolikhet satt igång en process. Du funderar säkert över olika tips och övningar som du läst om och hur du kan förändra och sortera i kraven du upplever, hur du kan bli bättre på att säga nej, och våga säga ja till det du hellre vill göra i livet.

Du har kanske kommit fram till tankar om att du vill finna en bättre plats i livet. En plats som stämmer mer överens med vem du är idag.Livet ger dig sju-åtta vändpunkter.
Det gäller att våga ta dem.
Ulf Kamieniecki

Varje människa erbjuds vissa vändpunkter i sitt liv. En sådan vändpunkt kan vara att bli sjuk av stress och utbrändhet. Vi två, och många med oss, vill faktiskt inte vara utan den här lärotiden. Vi tvingades att gå bortom våra föreställningar om oss själva, byta ut våra invanda vanor och trygga bekvämlighetszoner som till slut blev våra fängelser eller plågoplatser.

Vändpunkter kan ses som gåvor, som vi kan anta eller vägra gå in i. De kan också inträffa när vi träffar en kärlekspartner, blir förälder, skiljer oss, får nya arbetskamrater vid en omorganisation, förlorar jobbet eller mår dåligt när någon nära person dör.

Vi är summan av våra medvetna och omedvetna föreställningar

Vi båda arbetar dagligen med att reflektera över oss själva och på olika sätt ta oss förbi begränsningar inom oss som vi hittar. Utan en stor medveten satsning på personlig utveckling hade vi inte kunnat ta oss bort från riskerna för att ännu en gång bränna ut oss.

Du behöver arbeta med dig själv på olika nivåer. Övningarna i boken representerar en nivå, men ibland är det nödvändigt att titta ännu djupare inom sig själv, sina vanebeteenden och föreställningar om livet för att komma vidare.

Människors sätt att vara, deras beteenden kan liknas vid en boj som man förtöjer båtar vid. Förändringar är ibland som de vindar som blåser på bojen. Den driver bort en bit och det ser ut som att vi har förändrats, men när vinden mojnar flyter bojen sakta och obönhörligt tillbaka till sitt ursprungsläge – för den är förankrad på botten via en lång kedja, i en tung sten.

Den tunga stenen ligger kvar där för att vi människor är summan av våra medvetna och omedvetna tankar, känslor och föreställningar om oss själva och livet. Dessa omedvetna delar av oss, som kan sägas ligga dolda under vattenytan, har ibland en helt avgörande makt över oss och styr oss. Vi sliter och försöker med viljan, övningar, små knep och trix att förändra oss, men det är som förgjort. Vi ramlar tillbaka till att säga ja till alltför mycket. Vi kräver för mycket av oss och andra och vi struntar i att vi vet hur viktigt det är att gå ner i varv och återhämta sig.

Eftersom vi människor är härligt olika är det svårt att ge exakta råd om hur du kan fördjupa din personliga utveckling så att du lyckas flytta på bojstenarna. Vi är däremot övertygade om att det är viktigt att du har en förväntansfylld positiv grundinställning till dig själv. Du är en underbar, kreativ varelse med möjligheter och mycket kärlek i dig. Den längsta resan du någonsin kommer att göra, som ger dig bestående glädje och hälsa, är den du gör till ditt eget inre.

Var ihärdig

Men med många små steg, kan du faktiskt förflytta det som verkar vara orubbliga bojstenar: vanor, sätt att vara, beteendemönster, typiska släktdrag. Om du inte får de resultat du önskar i din egen utveckling kan det bero på att du gett upp för tidigt. Du har varit på ett visst sätt i decennier så var ihärdig och disciplinerad när du bestämmer dig för att förändra dig.

För att en ny vana, ett beteende ska bli något naturligt i ditt liv, något som du gör utan ansträngning och kampkänslan ”idag måste jag se till att göra…” försvinna, behöver du göra det nya varje dag 21 dagar på raken. Den 22:a dagen kommer din hjärna, din kropp och hela du att ha välkomnat det nya som en kär vän. Men för säkerhets skull kan det vara bra att vara ihärdig med en ny vana upp till tre månader. Om du ofta kommer för sent, kan du bestämma dig för att flytta fram dina klockor, eller bestämma dig för att vara på plats fem, tio minuter innan mötet, och ta det som ett äventyr att se hur världen upplevs när du sitter där först på sammanträden och möten 21 dagar på raken.

Om det inte hjälper är det kanske dags att dyka ner och bearbeta bojstenen mer. På ett djupare plan kan du ofta komma för sent för att du har ett omedvetet sabotagemönster som hindrar dig från att vara omtyckt. Arbetskamraterna blir irriterade på dig och det är du ”van vid” sedan barndomen – van att göra fel och att andra är irriterade på dig. Eller kanske vill du omedvetet trotsa regler för att du var för hårt styrd som barn eller i din ungdom.

Gott arbetsklimat via personlig utveckling

Anki Wallman och Åsa Wedner är två före detta kommunala föreståndare som tagit över fyra förskolor, utanför Stockholm. De sätter viljan till personlig utveckling högt uppe på prioritetslistan när de rekryterar personal.

Anki:

"Personlig utveckling är viktigt för oss. Företaget heter ”Wåga&Wilja” och vi vill ha medarbetare som vågar arbeta med sig själva, och tar emot handledning. Pedagogerna behöver vara medvetna om sin barn- och människosyn. De måste ha modet att stå på barnens sida, ha självkännedom och våga använda sina kamrater som speglar och bollplank.

De runt 60 i personalen har sedan starten 1999 gått kurser i personlig utveckling, som kopplats ihop med deras yrkesroll. De har skrivit ner sin samlade visdom och spridit den till andra, de har fått sjunga tillsammans under ledning av en professor i sång istället för att gå en vanlig kurs i att tala inför grupp. De har tränat sig i att gräla hederligt och att handleda varandra."

Åsa:

"Personlig utveckling på arbetstid gör att människor mognar. De kan hantera sina professionella jag i olika situationer, de får lättare en balans mellan arbete och privatliv. De är väldigt ödmjuka inför varandras olikheter, stöttar varandra och ställer krav utan att det blir farligt."

Anki och Åsa:

"Det är svårt att räkna i reda pengar om vi har tjänat på det, men vi har ett oerhört gott arbetsklimat! Det är tillåtet att misslyckas och lyckas. Eftersom det här är ett kvinnoarbetsliv, finns insikten att livet har olika faser. Vi anpassar arbetstider efter dessa. Vi har rätt att vara hemma när barnen är sjuka, utan att chefen eller kollegorna ojar sig. Vi har skapat ett klimat där den som är 60 år känner sig lika mycket värd som den som är yngre. Det hade vi aldrig gjort om vi inte arbetat med oss själva."

(Wåga&Wilja arbetar med pedagogik från Reggio Emilia. Besök gärna deras hemsida: Wåga&Wilja förskolor. Klicka här.

Eftersom vi båda författare tror att en viktig mening med livet är att utvecklas vill vi säga att den person som av olika skäl som rädsla, stolthet, ren lathet, spjärnar emot sin utveckling riskerar att bli sjuk.

Först knackar livet lite lätt på dörren genom små symtom i kroppen, eller inom andra områden i livet, som minskad livsglädje. Om personen inte lyssnar och kör över kroppens signaler, eller fortsätter att kräva för mycket av sig själv, trappas knackningarna upp tills livet slår in hela dörren och personen är tvingad att göra något åt sin stagnerade utveckling. Återigen: då kan stress och utbrändhet vara bra dörrknackare för att få oss att resa till vårt inre.Personlig utveckling. Barbro Bronsberg och Nina Vestlund. Du har just läst ett utdrag ur boken Bränn inte ut dig. Kap 12 handlar om personlig utveckling. Boken utgiven av Forum 2004.

Klicka här så kommer du till toppen igen!

Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.