PR2

by Annika
(Finspång)

Hej!

Tack! fick en jätteskön känsla av avslappning i kropp och själ på en gång.Kommer absolut att göra detta fler gånger.
Annika

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Inbjudan PR2.
Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.com