Provade PR2

by Nara Dashtseden
(Örebro)

Hej Barbro! Innan Ny År min vän rekommenderade mig att läsa en bok som heter The Secret. Jag köpte den och läste, om två månader jag köpte The Power också. Nu the secret hemsida blev min vän, jag läser varje dag om historier hur människor i världen har upplevt och nått sina önskningar, hur de blev glada och positiva. Jag försöker från morgon till kväll att vara glad och positiv, men jag är arbetslös och jag har 89 kr att leva till 21/april. Den tanken aldrig lämna mitt huvud hur jag än försöker. Jag söker jobb så mycket jag kunde, men på grund av min utländsk bakgrund jag inte kan hitta jobb. Enligt the secret jag inte får tänka så, eller skriva, klaga på men...
Idag jag läste en annons på NA om dina föreläsningar, och jag tyckte att jätte kul att lyssna på dig, men jag har ingen råd. Jag sökte din hemsida på internet och läste allt material och övade PR2 övningen. Nu jag skriver om resultatet. Jag grät i två timmar oavbrutet! Jag inte vet att det är bra eller dålig men jag grät och grät och jag vet inte varifrån kom de tårarna. Jag väntade mig att bli lugn och harmonisk. Jag ska bli mycket glad om du svarar mig och skriva är det normalt från början? Jag ska prova Pr1 imorgon och försätta att göra övningar. Tack så mycket Barbro.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Inbjudan PR2.
Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.com