Åsa recenserar PR2 (benämnd PR1 som jag fattade det)

by Åsa Winqvist
(Stockholm)

Hej Barbro!
Jag har provat att massera med guideningen från din video.
Det mest spännande var att jag inte hade en aning om att det fanns en sådan "öm" punkt. Jag gillar liknelsen med klockan och uppmaningen att massera "baklänges" då får man en chans att reflektera och det känns som om man gör något konkret- handling ger bra självförtroende.
Du har som alltid en kärleksfull röst och du ser avslappnad ut på videon. Jag tittade en del på gallret i bakgrunden vilket jag förknippade med någon form av skydd. Kanske det skulle vara "nice" med en annan. Det beror väl på vad fler tittare tycker.
Jag gillar den här metoden och kommer att använda den.
Åsa
asa.winqvist@gmail.com

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Inbjudan PR2.
Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.com