Kosovodokumentet och
TFTTFT, tankefältsterapi, fobi, terapi, trauma, stress, Barbro Bronsberg tankefältsterapi

Kosovodokumentet och TFT tankefältstterapi. Efter kriget i forna Jugoslavien uppstod en naturlig önskan att erbjuda TFT som metod att läka trauman och den post traumatiska stress som oftast kommer efter krig. Befolkningen hade sett och upplevt händelser som människor inte ska behöva vara med om.

Speciellt bra vid trauma

TFT är speciellt bra när det gäller att lösa upp trauma - oavsett hur lång tid det gåyy sedan det hände. Jag har behandlat personer som varit över 80 år och som varit med om uppslitande händeler som barn - vid andra världskriget. Traumat släppte och personen fick en annan vardag trots att det gått så många år sedan händelserna inträffade.

Det är aldrig för sent att läka ett trauma med TFT.

Här ser du ett officiellt dokument från 2001 riktat till grundaren av TFT dr Roger Callahan.

Kosovodokumentet och TFT tankefältsterapi
Kosovodokumentet, TFT, tankefältsterapi, trauma, post traumatisk stress, chock


Översatt av mig

Kära dr Callahan

Många finansiellt starka hjälporganisationer har behandlat post traumatisk stress här i Kosovo. Några av vårt folk fick begränsade förbättringar men Kosovo hade ingen större förändring eller kände riktigt hopp förrän volontären, den amerikanske läraren, professor Carl Johnson kom till vår hjälp med en metod som ni upptäckt, Thought Field Therapy.

Vi skickade våra svåraste traumapatienter till läraren. Framgången med TFT var 100%ig för varje patient och de ler fortfarande intill denna dag.

Professorn/läraren har tränat vår medicinska personal i er fantastiska psykoterapimetod och vi har också framgång nu.
Dr Callahan, Kosovo älskar Thought Field Therapy.


Som chef för personalen på Medicinska Bataljonen i KPC har jag full auktoritet över alla medicinska beslut i Kosovo. Jag gör en fullständig översyn av detta och startar ett nytt nationellt program.

Tonvikten på det nationella programmet kommer att ligga på Tankefältsterapi.


Dr Shkelzen Syla
Personalchef


Kosovodokumentet och TFT tankefältsterapiTraumateam för internationella insatser finns

Det finns bland dem som är utbildade i TFT en önskan att sprida metoden och hjälpa till när det sker större katastrofer och traumer för människor på olika platser.

Efter Tsunamivågen erbjöd sig TFT-utbildade terapeuter att åka dit och hjälpa till, men inget större intresse visades.

Efter orkanen Catrinas framfart likaså. Min lärare Mats Uldal reste till New Orleans för att hjälpa befolkningen efter den nationella katastrofen. Det hela försvårades av att han inte fick röra vid personerna. En ganska väsentligt del av TFT-terapin eftersom akupunkturpunkterna behöver beröras. Det var lagar och rädslor för beröring som kunde leda till att bli stämd -eller något annat lika "knäppt". Han fick instruera dem muntligt hur de skulle knacka på sig själva...

Men världen kommer att bli redo för metoden. Varje dag "knackas" det på människor som får hjälp så metoden sprider sig stadigt.

Till toppen av Kosovodokumentet och TFT tankefältsterapiFrån sidan Kosovodokumentet och TFT tankefältsterapi till huvudsidan om TFT eller lära dig en av teknikerna - eller läsa om stressprofilen som kompletterar TFT mycket väl.

Barbro Bronsberg

Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.