StressProfil® stresstest Mittuniversitetet i samverkan

StressProfil® stresstest i samverkan med Mittuniversitetet utvecklad av Sven Setterlind. Används i praktiken med individer och ute på företag och arbetsplatser inom offentlig sektor sedan 1986.

Stressprofil-Sven-Setterlinld-Barbro-Bronsberg


 Väldigt bra stressprofil!

Sedan 2004 har jag den inspirerande förmånen att få arbeta med den StressProfil® som Sven Setterlind på StressManagement, Karlstad arbetat fram.
 
Det är en seriös stresstest som bygger på både praktisk erfarenhet och svensk såväl som internationell forskning.
Den bästa jag sett!

Värdegrunden

Mitt arbete med profilen bygger på helhetssyn på människa noch arbetslag, process på lång sikt som ger resultat när människor är delaktiga i lösningarna.


Träffande bild av stressläget

Den ger ett mycket klart och sant avtryck av personens (länk), eller arbetsgruppens situation vad gäller stress. Svagheter men också styrkor som gör att personen, arbetslaget kan göra något åt situationen.

Rolig och vardagsnära att arbeta med

Trots att den är seriös med forskning i grunden är den vardagsnära och rolig att arbeta med. Du känner igen din vardag! Jag lovar…

Mittuniversitet

Alla profiler som görs samlas avkodade i en databas så de kan användas för forskning. Jan Lisspers på Mittuniversitetet är ansvarig för den delen av profilen..
Till toppen

Seriöst:
 • 214 frågor ställs där du /arbetslaget beskrivs sin stress, hur du/ni reagerar på och upplever stressen. 
 • Sammanställs överskådligt i ett ”livskompendium”. Risk för och buffert mot utbrändhet visas. 
 • Personlig genomgång av StressProfilen® med kunnig utbildad person ingår alltid.
 • Handlingsplan görs. 
 • Ny jämförande profil utvärderar resultatet efter sex -tolv månader.

Profilen ger bäst resultat när processen fortsätter
som en vardagsvana att se över stressen.


Områden som bl.a. tas upp:
 • Yttre orsaker till stress. Psykosocialarbetsmiljö (ledning, samverkan, belöning, resurser i förhållande till det du ska uträtta, etik och moral osv.) Omfattande område i profilen.
 • Inre orsaker till stress. Självuppfattning, personlighet, känslan av mening och sammanhang i arbetet och livet.
 • Hur du och ni i arbetslaget hanterar stressen när den kommer (för det gör den) Kan du ta tag i ett problem fast du är stressad? Hur? 
 • Hur hanterar du tankar och känslor vid stress? 
 • Hälsovanor är buffert mot stress. Hur har du/ni det på den fronten? 
 • Hur reagerar du/ni vid stress? Märks det i kroppen? Känslorna? Tankar och beteenden? 
 • Självkänsla, självuppfattning. Höga krav? Typ A-beteende? Sträng mot dig själv och varandra i arbetslaget?

Individer och arbetslag använder profilen

Läs mer om  när den används i grupper och arbetslag.

Till toppen

Jag är certifierad av Winmar AB

Winmar AB certifierar oss om arbetar professionellt med profilerna. Vi har sedan behörighet att självständigt genomföra kartläggning och analyser och tillsammans med deltagarna föreslå förändringar och åtgärder.

Winmar AB organisationskonsulter, som har lång erfarenhet av att arbeta med de olika analysinstrumenten. (Det finns fler än den här som mäter stress. Jag är t.ex. också utbildad i ArbetsmiljöProfilen®)

Winmar AB ordnar regelbundet vidareutbildning och ”nätverksträffar”. Det gör att uppdragen genomförs med kvalitet!


Intresserad? Kontakta mig.  
Det här är jag bra på!

Vill du boka mig för egen stresshantering och förändrat liv eller prata uppdrag för en grupp kontakta mig.Klicka och kom till en sida med kontaktuppgifter och formulär att fylla i.

Jag tycker verkligen om att arbeta med profilen. Med den kan jag använda hela mitt kunnande från hur hjälpa personer med höga krav till arbetslag som behöver arbeta förebyggande.BokenDen hälsosamma arbetsplatsen, Sven Setterlind, Stressprofil Den hälsosamma arbetsplatsen är skriven av Sven Setterlind mfl och inspirerar och berättar om praktisk användning med konkreta positiva resultat.

Boken ger inspiration och kunskaper till alla som i praktiken vill åstadkomma minskad stress, bättre arbetsmiljö, ledarskap m.m.

Från sidan Stressprofil till en sida med en kurs "Microavslappning och energipåfyllning" som också lämpar sig för både individer och grupper.


©Barbro BronsbergGilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.