Stress i vardagen
Holmes Rahe undersökning


Stress i vardagen Holmes och Rahe undersökte och fann att vBränn inte ut dig, Barbro Bronsberg, Nina vestlundi bara klarar ett visst mått av förändring innan negativ stress riskerar att göra oss sjuka. Läs här utdraget från boken "Bränn inte ut dig" (2004) Bronsberg & Vestlund. Forums bokförlag."Stress i tabellform

Thomas H Holmes och Richard H Rahe har konstruerat en tabell där de poängsatt ett antal händelser – både positiva och negativa – efter en skala. Tanken är att man inte bör samla på sig mer än 200 poäng under en längre tid för att hålla sig frisk.


De har kunnat visa att 49 procent av de personer
som under tolv månader haft 300 poäng eller mer
hade varit sjuka under undersökningsperioden
men bara 9 procent av dem som låg på högst 200 poäng.Nu är sambandet naturligtvis inte så här enkelt. Mycket beror på hur vi som personer reagerar på påfrestningar. Vi hanterar stress olika. Om vi groggat och rökt för mycket en tid klarar vi stress sämre än om vi kopplat av och levt sunt.

Vi reagerar olika på olika sorters stress också. Det är sannolikt mindre stressande för en 63-åring att bli arbetslös (eller förtidspensionerad) än för en yngre person. En skilsmässa kan vara lugn och sansad, en annan mycket uppslitande och dra ut över lång tid.

En oönskad graviditet är naturligtvis mer pressande än en som är planerad och efterlängtad sedan många år. Skalan är mer komplicerad än den verkar, men den kan ändå fungera som ett slags ledstjärna, något att studera sig själv utifrån.


HÄNDELSE    POÄNG (jag klarar inte av att göra en tabell. Stå ut är du snäll.)

Makes eller makas död 100   
Skilsmässa 73   
Separation 65   
Fängelsevistelse 63   
Närstående familjemedlems död 63   
Fysisk skada eller sjukdom 53   
Giftermål 50

Avsked från arbetet 47   
Försoning i äktenskapet 45   
Pensionering 45   
Förändring i familjemedlems hälsotillstånd 44   
Graviditet 40   
Sexuella problem 39   
Tillökning i familjen 39
 
  
Förändringar i företaget 39   
Ekonomiska förändringar 38   
Närstående väns död 37   
Yrkesbyte 36   
Förändring av antalet äktenskapliga tvister 36   
Inteckning eller lån på över 100000 kr 31
  
Utmätning för inteckning eller lån 30   
Förändringar av ansvar i arbetet 29   
Son eller dotter flyttar hemifrån 29   
Konflikter med släktingar 29   
Personliga prestationer 28   
Make eller maka börjar eller slutar arbeta 26   
Början eller slut av utbildning 26
  
Förändringar i livsbetingelser  25   
Förändringar av personliga vanor 24   
Konflikter med överordnad 23   
Förändringar i arbetstider och andra arbets-
  förhållanden 20   
Förändrade bostadsförhållanden 20   
Förändringar i skolan 20   
Förändringar i fritidsvanor 19   
Förändringar i kyrkliga aktiviteter 19
  
Förändringar i sociala aktiviteter 18   
Inteckning på lån mindre än 100000 kr 17   
Förändringar i sömnvanor 16   
Förändringar i antalet familjesammankomster 15   
Förändringar i kostvanor 15   
Semester 13   
Jul 12    :)
Mindre lagöverträdelse 11   

Gemensamt för alla dessa händelser är förändring. Tabellen visar tydligt att vi inte kan ta på oss alltför många förändringar utan att utsätta oss för stark stress. Naturligtvis orkar vi lättare med förändringarna om de samtidigt är roliga – men det finns alltså ett tak även här.

Till toppen

Stress i vardagen Holmes Rahe

Det syns tydligt att när summan av påfrestningarna blir för stor kan konsekvenserna bli allvarliga. Det sista halmstrået kan komma att knäcka kamelens rygg. Är det vettigt att utsätta sig för risken?

Och omvänt: Du kan förbättra situationen på en enda punkt – vilken det än är – och på så sätt klara dig. Men det måste göras innan ryggen är knäckt."

Barbro Bronsberg, Nina Vestlund © ur Bränn inte ut dig (2004)

ÖKA din stress

Men om du vill stressa ännu mer kan Nina och jag ge dig lite tips. Också de från boken Bränn inte ut dig (2004)

Ha Holmes Rahe´s lista i bakhuvudet

Annars om du inte vill öka stressen - ha den här listan i bakhuvudet i livet och var extra rädd och dig och andra när mycket förändras. Inte för att vi ska vara rädda för förändring för livet är förändring. Utan för att vi ska vara "förändringssmarta" och ta extra hand om oss i förändringsfaser.

Jag vet att jag själv haft stor nytta av den när jag flyttade från StorStockholm till en by på landet. Fick nya vänner, helt annat sätt att leva och sonen skulle ställa om sig också... ( 4 år då) och när jag skiljde mig och...

Barbro Bronsberg

Lämna sidán Stress i vardagen Holmes Rahe och läs om StressProfilen® som kan hjälpa dig att stanna upp och hitta lösningar på din stress.

Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.