Personlig StressProfil hjälper dig med din stresshantering

Personlig StressProfil®
för stresshantering
Personlig StressProfil för stresshantering och förändring i arbetet, självbilden och privatlivet.

Känner du igen dig? Är du i riskzonen?

 • Har du tecken som problem med minnet, svårt att sova och trötthet som inte går över? 
 • Får du ont i magen när du ser arbetsplatsen? 
 • När hade du en skön ledighet senast?
 • Ständigt rastlös och på G med många saker samtidigt?
 • Har du förlorat arbetsglädjen? Vissa saker på jobbet tär på dig...

Seriös otroligt bra test!

Stressprofil-stresshantering-personlig-Barbro-Bronsberg-Bränn inte ut dig

En StressProfil® är en seriös test som hjälper dig att inse var du befinner i livet just nu vad gäller stress och risken för utbrändhet.

Den visar vilka som är dina svaga och starka sidor vad gäller att hantera och motverka stress och utbrändhet. Mycket kunnig person, jag Barbro Bronsberg :), guidar och speglar dig så du kan göra en bra handlingsplan för ett bättre liv.


Boka tid med mig? Klicka här.

Så här går det till


Du fyller i  224 frågor via webben, eller på papper.
Stressprofil-Barbro-Bronsberg-stresstest-stresshantering
Personlig StressProfil® för stresshantering får du sedan i ett överskådligt livskompendium, som "en bok" över ditt liv. Ett kompendium som handlar om dig och enbart dig. Som visar en mycket sann bild av dig. Just nu!

Med dina svagheter och problemområden som gör att du på sikt riskerar att bli sjuk av stress eller förlora arbets-livsglädjen. Du ser dina inre och yttre hinder.

Dina styrkor och ditt skydd mot stress

Men den visar också dina styrkor. Det du redan nu har som skyddar dig, som gör det möjligt för dig att förändra din situation, både privat och i arbetet.

Till toppen

Så här arbetar vi tillsammans

StressProfil-stresshantering-utbrandhet-Barbro-BronsbergVi träffas och arbetar ostörda i ca två timmar då jag område för område guidar, inspirerar och speglar dig på ett mycket ärligt, vänligt och konstruktivt sätt. Jag vill bara ditt bästa!

Du antecknar, funderar och börjar skissa på din viktiga handlingsplan. Det ingår i profilen att göra en handlinsplan som ska leda dig vidare till ett bättre liv.


Områden som tas upp:

 • Yttre och inre orsaker till stress. I arbetet, hemma och i ditt sätt att vara och uppfatta livet. 
 • Din psykosociala och fysiska arbetsmiljö gås igenom noga. 
 • Vem är du? Vilken självkänsla och självuppfattning har du som stöder resp stressar dig. 
 • Är den person med typ A-beteende? En högprestarande med bråttomtendenser? 
 • Hur du hanterar dina tankar, känslor och problem när du blir stressad. Plus och minus.
 • Hur du reagerar när du blir stressad. Vad märks i kroppen? Tankarna, känslorna och dina betenden?

Helheten måste med för att du ska kunna skapa ett bättre liv.

Dvs du får en väldigt komplett bild av dig där du är just nu! Ärligt och vänligt guidar jag dig. Du inser dina resurser och styrkor och vad du behöver göra något åt – och hur…


StressProfil-handiingsplan-stresshanteiring-Barbro-Bronsberg


Personlig StressProfil för stresshantering innehåller en handlingsplan

Förmodligen behöver du fundera en tid på handlingsplanen. Antingen kan du arbeta själv med den eller så hjälper jag dig fram till den. Om du arbetar själv vill jag att du skickar in den till mig så vi båda vet att den är gjord. Och den ska vara aktivt framme hos dig tills du har nått dina mål.

Till toppenUppföljning efter sex-tolv månader

Att följa upp handlingsplanen ska ses som ett stöd och kvittot på att det hänt bra saker kommer när du gör om profilen. Samma frågor! Du får sedan ytterligare en ”bok” ett livskompendium som visar vad som hänt.
Stressprofil-stresshantering-Barbro-Bronsberg
På bilden här intill ser du en person som följt upp ca nio månader senare. Du ser hur personens självuppfattning och typ A-beteende har förbättrats.

 De grå linjerna är som livet var DÅ. Första gången. De svarta visar nuläget vid andra mätningen. Det visas alltså tydligt att saker har förbättrats. (Ibland kan någon enstaka linje/område ligga värre till.. men det är bara ibland. De flesta arbetar mycket bra med sina handlingsplaner och förändringar.)


Arbetslag och hela arbetsplatser.

Ett bra sätt att arbeta med stressen på en arbetsplats är att låta alla först göra en personlig StressProfil® för stresshantering och gå igenom den med mig. Sedan fortsätter vi med hela arbetslaget som grupp. (Alla svar avkodas då så ingen vet vem som svarat vad.)

Det blir sedan gruppens uppgift att göra en handlingsplan tillsammans med beslutande personer (som kan hjälpa till med till exempel schemaförändringar, förändra informationsflödet, ge resurser till något.)

Läs mer om hur jag arbetar med arbetslagBoka en personlig StressProfil®
för stresshantering

Vill du boka en profil för egen stresshantering och förändrat liv kontakta mig. Kontaktuppgifter och formulär att fylla i.

Till toppen


Kombinera med ljusakupunktur, vägledning

Om du känner stark stress och stor trötthet vill jag gärna hjälpa dig genom att fylla på din energi med ljusakupunktur/infrarött ljus. En vänlig akupunktur utan nålar :) som är som att sätta startkablar på ett trött urladdat batteri. Kroppens egen läkningsförmåga kommer igång iigen.

Jag ger dig också gärna vägledning/coachning under en längre tid tills du har hittat tillbaka till glädje och energi... Övningar, samtal blandas med konkreta "läxor" som stöder handlingsplanen.
Barbro Bronsberg


Gå från sidan Personlig StressProfil för stresshantering till basfakta om Stressprofilen®


Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.