Stressprofil arbetslag


Stresshantering-ma-bra-gladje

Stressprofil® i arbetslag ger en bra bild av nuläget
vad gäller stress, psykosocial arbetsmiljö
och människan som helhet: fritid, hälsa, personlighet, privatliv och förhållningssättet inför själva livet.

Ångermanälven Tannflo


Förutsättningar för bra resultat med StressProfil i arbetslag


Stöd och handling från den som sitter på beslut

Om inte gruppen som gör profilen har makten över sin arbetssituation och  bestämmer över resurser måste ledningen, chefen, den som sitter på besluten om pengar, organisation, lösningar på scheman och annat som kan behövas för att gruppen ska må bättre vara med från början. Den/de måste också:

 • Positivt stödja hela processen gruppen kommer att gå igenom!
 • Vara beredd att lyssna till det som kommer fram och hjälpa till att förändra det genom resurser och kreativa lösningar!


Det är viktigt att det blir konkreta resultat för människorna som deltar i StressProfilsprocessen.


Så här arbetar jag helst 

 1. Varje individ gör först sin egen personliga StressProfil® med mig. Läs mer här. 
 2. Samtidigt som jag beställer de personliga StressProfilerna® beställer jag en grupprofil. Allas svar avkodas. Det går inte att se vem som svarat vad.


Minst åtta personer garanterar anonymitet

För att göra en profil på en grupp måste den bestå av 8 personer eller fler. Är det färre finns det risk att deltagarna kan lista ut vem som har svarat vad. Frågor om privatliv, familj, hälsa ingår även i gruppens profil men syns bara som ett svar på hur gruppen har det.


Från röd varning till grönt godkänt område

Här syns en grupps psykosociala arbetsmiljö. Det röda är stark varning och problemområde. Det gröna är idealet. ”Läget under kontroll”.Stressprofil-psykosocialarbetsmiljö-arbetslagsutveckling-Barbro-Bronsberg

Den här gruppen har en hel del staplar att arbeta med för att steg för steg få dem att krympa från det oranga till det gröna fältet.

Det är den gemensamma profilen för hela arbetslaget som ska studeras och skapas lösningar utifrån. 

Det är gruppens gemensamma styrkor som lyfts fram så personerna ser att det finns resurser att ta hand om problemen.

Till toppen

Handlingsplan arbetas fram

Sedan arbetar gruppen med den gemensamma handlingsplanen: 

 • Vad är problemet?
 • Hur vill vi ha det istället?
 • Hur ska ni vå dit?
 • När ska vi börja och när ska det vara färdigt?
 • Vem gör vad?
 • När följer vi upp?
 • osv med alla steg som behövs i förändringsarbete

Stöd och uppföljning

Gruppen behöver ofta stöd under handlingsplanens genomförande. Någon, några på arbetsplatsen/företaget som tar på sig ansvaret.

Låter kanske lustigt att behöva skriva något så självklart men jag lyfter fram det för att det ska vara tydligt att det här handlar om en seriös process som ska leda fram till konkreta resultat. (Inte bara konstatera stressrisk och sedan fortsätta i samma hjulspår.)

Lär er effektiva tekniker för avslappning och fylla på energi

Ett bra komplement till profilen är att jag får lära arbetslaget de självhjälpstekniker jag kan som gör att var och en kan påverka sin energikurva under dygnet. BRA att använda inför sammanträden också.

 • Få igång energin på morgonen och inför viktiga möten eller krävande uppgifter.
 • Gå ner i varv när det behövs, tex inför ett samtal eller somna gott.


Jämförande profil görs efter en tid

För att seriösa resultat ska nås ingår det att utvärdera efter ca 1 år ochStressprofil-stresshantering-arbetslagsutveckling-Barbro-Bronsberg se både i personliga StressProfiler® och i en ny gemensam att det verkligen blivit förbättringar.

På bilden ser du med ljusgrå linjer det arbetslaget visade vid första mätningen och de svarta linjerna visar mätningen vid uppföljningen. Det har alltså hänt många positiva saker.

Grupprofilen – ger verkligen tydlig bild av arbetsgruppens utveckling och den är rolig att arbeta med.


Verkar det intressant?

Kontakta mig då genom ett formulär. Klicka här så kommer du dit.

Till toppen

Barbro Bronsberg
019 10 44 60
  

Från sidan StressProfil® arbetslag kan du gå vidare och läsa mer om själva profilen.

Copyright© Barbro Bronsberg. Barbro Bronsberg AB/MADIW academy®Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.