TFT och SUD-skalan 0-10

TFT, tankefältsterapi, SUD, Barbro Bronsberg
TFT och SUD-skalan 0-10  är ett sätt inom TFT, tankefältsterapi, att "ranka"/mäta hur ”jobbigt” ett problem är. Du har nytta av den i vanliga livet också när du ska gradera svårigheter.


Skatta hur "jobbigt" ditt problem/smärtan/rädslan är

Skalan kallas subjektiv för att den just är det. Det är bara något som du som har problemet kan gradera.

f


 När du arbetar med TFT, tankefältsterapi, behöver du ringa in problemet. Ett sätt är att se var på skalan problemet befinner sig. 10 = väldigt jobbigt, smärtsamt, osv. Noll = inget problem alls. Skriv ner siffran när du börjar arbeta med problemet, dvs knacka.

Har du flera saker du funderar på om du ska ta tag i eller inte? Börja alltid med det som har högst siffra. Det tar mest energi från dig och hindrar dig förmodligen mest.

Medan du ”knackar TFT” är det bra att då och då stanna upp och se efter var du befinner dig på skalan. Har ”jobbigheten” sjunkit? Bra! Fortsätt knacka på.

f

Har den inte förändrats?

Då är du förmodligen omkastad (Det står lite via länken men mer kommer.) och kommer ingenstans med behandlingen. När du har korrigerat omkastningen kan du fortsätta att knacka tills du når 0.TFT och SUD-skalan 0-10Går att använda inom andra problemlösningar – terapier

Tekniken att skatta ett problem mellan 0-10 är användbar också i andra sammanhang har jag märkt. Människor som gått min utbildning börjar skatta situationer på arbetet, inför beslutsfattande och annat.

Minns att det bara är en helt egen uppskattning du gör. Med tiden kommer svaren allt fortare. Du vara VET!Ditt liv just nu?

- Så hur mycket sitter du fast just nu i livet? På en skala  
  mellan 0-10?
- Vilka är dina tre viktigaste områden där du vill komma
  loss?
- Skatta var och en med en siffra hur mycket det området
  stör.
- Börja med den som har högst siffra, dvs stör mest. På  
  det sätt som du kan just nu. Du behöver ju inte kunna  
  TFT för att förändra i ditt liv.Barbro Sol Bronsberg
Till toppen


Från sidan TFT och SUD-skalan 0-10 till mer kunskaper om TFT: en stor studie och Kosovodolumentet.                                                                                  
eller
lek lite och bli glad av den här sidan.Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.