första rubriken

TFT forskningTFT, tankefältsterapi, Kosovodokumentet, fobi, smärta, social fobi

TFT forskning och vetenskapliga studier
kring TankeFältsTerapi grundat av dr Roger Callahan


Det känns skönt att veta att det faktiskt finns vetenskapliga studier kring effekterna av metoden. Men spridningen av TFT/EFT till tusentals människor, allt som finns på Internet om metoden talar sitt eget språk: det fungerar.

Innehåll den här sidan:

 1. Sydamerikanska studien med över 29 000 patienter.
 2. Kosovodokumentet - metoden införlivades i läkarutbildningen 19??.
 3. Som vanligt lite solskenslänkar.
1. "Sydamerikanska studien"

Rapport från omfattande studier av ”energy psychology” av
Joaquim Andrade MD och David Feinstein phD.

(Maila mig så får du David Feinstens pdf om energipsykologi. Jag kan inte lägga ut pdf ännu :) )


Den här studien har 34 engagerade terapeuter i Sydamerika bidragit till. Hela studien omfattar mer än 29 000 patienter behandlade på 11 institutioner i  Argentina och Uruguay de senaste 14 åren.

Gemensamt är, att alla patienter
 1. först genomgick diagnostiska undersökningar 
 2. sedan blev de placerade i grupper och fick olika typer av behandlingar.
  Studien av resultatet grundas på så kallad "dubbel blindtest".

Det gjordes därefter en uppföljande undersökning, efter 1,3,6 och 12 månader, på en mindre grupp av  patienter. Undersökningen bestod av 5 000 patienter som led av olika typer av ångest.

Hälften fick Tankefältsterapibehandling

Hälften fick TFT-behandling (grupp A) och den andra hälften fick KBT (Kognitiv beteendeterapi och mediciner) (grupp B).

Antal behandlingar

I grupp A var den genomsnittliga behandlingstiden 3 behandlingar och i grupp B 15 behandlingar.

Förbättring på 90% inom TFT-gruppen

Hos grupp A var det en förbättring på 90 % och i grupp B 63 %
 

76% inom TFT-gruppen blev helt symtomfria

 I grupp A var 76 % helt symptomfria, i grupp B 51 %

Färre återfall för TFT-gruppen

Ytterligare tid efteråt följdes grupperna upp. Det visade att grupp A, dvs TFT-gruppen, hade  betydligt färre återfall. Inga negativa biverkningar kunde påvisas av TFT-behandlingarna.


TFT ger ett mycket bättre resultat än andra beprövde behandlingsmetoder när det gäller:

Olika ångestattacker, traumatiska tillstånd, blandade tillstånd som
 • Ångest/Depression 
 • Återanpassningsproblem 
 • Dålig impulskontroll 
 • Övergrepp 
 • Frustration 
 • Omsorgsproblem  
 • Speciella problem som rädsla/sorg/skuld. 
 • Temperament 
 • Skam 
 • Svartsjuka 
 • Avvisning 
 • Ensamhet 
 • Kärlekssorg  
 • ADHD Och 
 • svårigheter med att ha blivit nonchalerad.

TFT är bättre än andra prövade behandlingsmetoder när det gäller:

 • Tvångstankar 
 • Generaliserad ångest 
 • Ångest pga somatisk hälsa 
 • Sociala fobier 
 • Inlärningsproblem (dyslexi) 
 • Kommunikationsproblem
 • Tics 
 • Ätstörningar som barn 
 • Samspel/relationssvårigheter, 
 • Sexuella disfunktioner,
 • Sömnproblem.

TFT är lika bra som andra prövade metoder när det gäller:

 • Lätta/moderata depressioner 
 • Motoriska rörelser 
 • Sjukdom och besvär orsakat av missbruk. 

TFT är sämre än andra beprövade behandlingsmetoder när det gäller:

 • Allvarliga endogena depressioner. 
 • Personlighetsklyvning.                  
 • Dissosiativa svårigheter

TFT ser inte ut att ha effekt när det gäller:

 • Psykoser 
 • Bipolära depressioner (manisk/depressiv)
 • Delirium 
 • Demens 
 • Mental retardation - utvecklingsstörning.

Även om TFT inte sägs ha effekt alls på människor med svåra psykiska diagnoser kan jag i alla fall låta dig läsa om en schizofren man som gick utomhus för första gången på fem år  - efter tre behandlingar OCH han lärde sig att hjälpa sig själv. Läs här.


2. Kosovodokumentet

Efter kriget i forna Jugoslavien uppstod en naturlig önskan att erbjuda TFT som metod att läka trauman. Befolkningen hade sett och upplevt händelser som människor inte ska behöva vara med om.

De blev behandlade med TFT och i princip alla fick en förbättring. Sedan 2001 ingår TFT i det nationella utbildningsprogrammet för personal inom sjukvården.

Läs mer här.TFT, tankefältsterapi, kosovodokumentet, Barbro BronsbergLäs om några fler lyckade behandlingar eller självhjälpsbehandlingar. Historierna är alla sanna.

Stroke
Ta betalt som företagareFrån sidan TFT forskning till grundsidan med information om metoden.

Gilla denna sidaGilla alla sidor på Barbro-Bronsberg.comNYA! kommentarer

Vill du kommentera något av det du just läst? Skriv i boxen nedanför.